فشار مقدار نیروی عمودی که بر واحد سطح وارد می شود تعریف می شود. فشار یک کمیت اسکالر یا عددی می باشد و بین دو کمیت برداری نیرو و سطح رابطه برقرار می کند. فشار با نیرو رابطه مستقیم و با سطح مقطع رابطه عکس دارد؛ با فرض نیروی یکسان هر چه سطح مقطح بیشتر باشد، فشار وارده بر واحد سطح کمتر می شود و بالعکس. فشار در حالت کلی مقدار نیروی اعمال شده به یک سطح مشخص است. در مورد مایع یا گازی که ایستا و بدون حرکت است.

اندازه گیری فشار در تجهیزات ابزار دقیق توسط ابزار هایی ، مانند ترانسمیتر فشار و اختلاف فشار،گیج فشار ،سوئیچ فشار و لوازم جانبی ان کنترل و محاسبه میشود

برای مشاهده تجهیزات اندازه گیری فشار ابزار های دقیق بروی دکمه های زیر کلیک کنید

جهت دریافت مشاوره و قیمت ترانسمیتر فشار ، سوئیچ فشار ، گیج فشار و لوازم جانبی آن با کارشناسان فروش اینفو نیکا صنعت از طریق تلفن ، واتس آپ و ایمیل تماس حاصل نماید.