لول ترانسمیتر

لول ترانسمیتر  ترانسمیتر سطح

در بسیاری از صنایع، یکی از مهمترین بخش های کنترل قرایند این است که بدانیم چه مقدار سیالات ( مایع یا گاز ) درون یک مخزن وجود دارد. چه در حال انتقال مواد باشید و چه بخواهید مطمئن باشید که سطح ماده ای بیش از حد مورد نظرتان نرود، لول ترانسمیتر ها (ترانسمیترهای سطح سنج) وسیله ای حیاتی برای نظارت (مانیتورینگ) مخزن ها، تانکرها و ظروف هستند بکار گرفت میشود.