آرشیو ماهانه

ژانویه 2021

ترانسمیتر سطح چیست

شما در اینجا با مفهوم ترانسمیتر سطح ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات ترانسمیتر سطح آشنا میشوید          ترانسمیتر سطح یا لول ترانسمیتر  Level Transmitter برای نمایش مانیتورینگ یا انتقال اطلاعات ارتفاع مواد موجود در مخازن با توجه به…

ترانسمیتر اختلاف فشار چیست

شما در اینجا با مفهوم ترانسمیتر اختلاف فشار ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات ترانسمیتر اختلاف فشار آشنا میشوید ترانسمیتر اختلاف فشار یا همان دیفرنشیال پرشر ترانسمیتر ( Differential Pressure Transmitter ) یا ترانسمیتر تفاضلی یکی دیگر از…

ترانسمیتر فشار چیست

شما در اینجا با مفهوم ترانسمیتر فشار ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات ترانسمیتر فشار آشنا میشوید ترانسمیتر فشار یا به عبارت دیگر پرشر ترانسمیتر ( Pressure Transmitter ) تجهیزات پرکاربرد ابزار دقیق در صنعت میباشند . عمل کرد آنها جهت کنترل…

ترانسمیتر دما چیست

شما در اینجا با مفهوم ترانسمیتر دما ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات ترانسمیتر دما آشنا میشوید ترانسمیتر دما یا تمپرچر ترانسمیتر Temperature Transmitter (ترانسمتر حرارت) یکی از تجهیزات الکتریکی ابزار دقیق میباشد که بین یک سنسور دما (…

فلو ترانسمیتر چیست

فلو ترانسميتر به منظور اندازه گیری میزان عبور سیال و یا با نام دیگر دبی سیال در مراکز صنعتی و تولیدی از روش های مختلفی استفاده می شود دبی سنج یا همان فلو سیال اغلب بدلیل مشخص کردن میزان مصرف و یا سرعت تولید بسیار حائز اهمیت می باشد فلو…