مرور رده

ولو

گیت ولو

شیر کشوئی و یا با نام گیت ولو از ساده ترین مکانیزم برای کنترل جریان سیال استفاده میکند. در این شیرها با قرار گرفته…

بال ولو

شیر های توپی بعبارت دیگر بال ولو با استفاده از چرخش یک گوی کروی مسیر جریان را باز و یا بسته می کنند. شیر های توپی…

نیدل ولو

شیر سوزنی بعبارت دیگر نیدل ولو شیری است که دیسک آن بصورت عمودی حرکت میکند و مسیر جریان سیال را مسدود میکند این…

شیر کروی

شیر کروی همان گلاب ولو میباشند که برای کنترل فلو ، فشار و دما در سیالات ( مایعات و گاز ) یکی از بهترین گزینه ها ،…