آدرس : طالقانی ابتدای بهار شمالی مجتمع تجاری بهار امین طبقه اول

تارنما :  https://infonikaindustry.com

پست الکترونیک :  info@infonikaindustry.com

تلفن : 02177687734

نمابر :  02177687734

ارتباط با ماتماس