سوئیچ سطح

شما در اینجا با تعریف لول سوئیچ ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات سوئیچ سطح آشنا میشوید

لول سوئیچ یا سوئیچ سطح تجهیزاتی هستند برای اندازه گیری و کنترل سطح مایعات درون مخازن می باشد و در صنایع تولیدی ، نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، غذایی و نیروگاه ها مورد استفاده قرار میگیرند.

بطورکلی نوع مکانیزم اصلی سوئیچ سطح تعیین مقدار سیال ( مایعات )، تنظیم و کنترل قطع و وصل خروجی درست پوینت یا نقطه تنظیم است، از جمله مواردی که در زمان خرید لول سوئیچها می بایست مورد دقت قرار بگیرند جنس مخزن، وجود یا عدم وجود در پوش برای مخزن، میزان فشار سیال، نوع سیال به لحاظ بازی، اسیدی و یا قلیایی بودن، و نوع خورندگی سیال در صورت اسیدی بودنش است.

انواع لول سوئیچ

لول کنترل مکانیکی

لول سوئیچ جیوه ای

لول سوئیچ دیگ بخار

لول سوئیچ ساچمه ای

لول سوئیچ الکترومغناطیسی

لول سوئیچ الاکلنگی یا شناوری

لول سوئیچ محوری

لول سوئیچ الکتریکی

لول سوئیچ التروسونیک

لول سوئیچ دیاپازونی