نیدل ولو

شیر سوزنی بعبارت دیگر نیدل ولو شیری است که دیسک آن بصورت عمودی حرکت میکند و مسیر جریان سیال را مسدود میکند

این محصولات دارای پورتهای کوچک است که به دلیل پلانگر سوزنی شکل خود قادر با تنظیم فلوی دقیق سیال میباشد

این محصولات با توجه به شکل طراحی که از یک میله با سر مخروطی و سوزنی شکل به عنوان پلانگر سود میبرد برای فلوهای بسیار کم و تنظیم فلو و همچنین کالیبره آن موارد استفاده بسیار دارد

در بسیاری از منیفولد های و چند راه های صنعتی از نیدل ولو استفاده میگردد و مانند پیچی که سفت میشود میتواند عبور سیال را متوقف و یا کنترل کند

با حرکت افقی و یا عمودی این دیسک ما قادر خواهیم بود میزان جریان سیال عبوری از شیرسوزنی را کنترل و یا مسیر آن را مسدود نمائیم

نشیمنگاه نیدل ولو طوری طراحی شده که در صورت پایین بودن کامل دیسک آب بندی مینماید و مسیر عبور سیال را بطور کامل مسدود میکند

میزان کنترل جریان سیال و دقت کنترل سیال بستگی به نوع انتخابی شیرسوزنی و تعداد دور بسته شدن هندول شیر دارد که این مزایای نیدل ولو باعث شده تا شیر سوزنی در انواع مختلفی ساخته و تولید شود.

انواع نیدل ولو

نیدل ولو کلاس 3000

نیدل ولو کلاس 6000

نیدل ولو ابزار دقیق

نیدل ولو برقی

نیدل ولو فشارقوی

کاربرد نیدل ولو

نیدل ولو ها عموما در صنایع پتروشیمی دارویی ، غذایی وشیمیایی و در خطوط انتقال سیالات که شامل مواد دارویی ، مواد غذایی ، مواد شیمیایی قرار دارند کاربرد دارند.