سوئیچ فشار

سوئیچ فشار یا پرشر سوئیچ تجهیزی میباشد که طی یک مکانیسم ساده، زمانی که در مسیر ورودی آن به فشار مورد نظر می رد،

یک کنتاکت الکتریکی را فعال می کند و این کنتاکت به صورت یک سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان می دهد.
پرشر سوئیچ ها برای انتقال عملکرد محیط تحت فشار، به کنتاکت الکتریکی مورد نظر، از مکانیسمای مختلفی استفاده می نماید.
در پرشر سوئیچ یا سوئیچ فشار نیز مانند مانومتر یا گیج فشار، از همان المان های تبدیل کنندۀ فشار به حرکت مکانیکی بهره می جویند که این المان ها در حقیقت فشار را حس می کنند و آن را به صورت یک عمل مکانیکی در اختیار ما قرار می دهند.
پرشر سوئیچ طراحی شده تا روند عملکرد فشار در سیستم را مونیتور کند و زمانی که فشار به میزان ست شده (Set point) می رسد ، پرشر سوئیچ طی یک پروسه که این پروسه با توجه به نوع پرشر سوئیچ متفاوت است، به صورت یک کلید الکتریکی فرمان را ارسال می کند.
المان یا سنسور حساس به فشار در پرشر سوئیچ می تواند یکی از حالت های زیر باشد :
پرشر سوئیچ کپسولی
پرشر سوئیچ دیافراگمی
پرشر سوئیچ بیلوز دار
پرشر سوئیچ بردونی
پرشر سوئیچ پیستونی
در تمامی حالت های بالا قطعۀ تحت فشار بر اثر نیروی اعمالی تغییر شکل می دهد و جابجا می گردد تا کنتاکت را قطع و وصل نماید.
در برخی پرشر سوئیچ ها یک فنر برای تنظیم میزان حساسیت سوئیچ وجود دارد و تا حدی می توان دقت پرشر سوئیچ را با آن تنظیم نمود.
ممکن است سوئیچ فشار انتخابی دارای یک ولوم یا درجۀ تنظیم باشد که توسط آن می توانید در دامنۀ عملکرد سوئیچ فشار خود، یک فشار مشخص را انتخاب نمایید مثلا اگر یک پرشر سوئیچ 0 تا 6 بار داریم که دارای یک درجۀ تنظیم است، می توانیم بین 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 bar، یکی را انتخاب نموده و در آن فشار سوئیچ بگیریم.
در پرشر سوئیچ های دیفرنشیال دار یا دیفرنشیال پرشر سوئیچ ها، دامنۀ دومی نیز تعریف شده که در حقیقت دامنۀ حساسیت عملکرد پرشر سوئیچ می باشد. معمولا از 0.1 تا 1 بار در سوئیچ های فشار مختلف متفاوت است.
در مثال قبل اگر شما عدد فشار را روی 4 بار تنظیم کنید و ولوم دیفرنشیال را نیز روی 0.5 بگذارید، سوئیچ شما در 4.5 بار یک سوئیچ می دهد و در 3.5 بار یک سوئیچ دیگر.
تعدادی از تولید کنندگان پرشر سوئیچ Pressure Switch که در ایران نیز موجود می باشند :
پرشر سوئیچ دانفوس , پرشر سوئیچ Danfoss , سوئیچ فشار دانفوس , سوئیچ فشار Danfoss
پرشر سوئیچ خنبره , پرشر سوئیچ GENEBRE , سوئیچ فشار خنبره , سوئیچ فشار GENEBRE
پرشر سوئیچ فانتینی , پرشر سوئیچ Fantini , سوئیچ فشار فانتینی , سوئیچ فشار Fantini
پرشر سوئیچ ساگینومیا , پرشر سوئیچ Saginomiya , سوئیچ فشار ساگینومیا , سوئیچ فشار Saginomiya
پرشر سوئیچ ویکا , پرشر سوئیچ WIKA , سوئیچ فشار ویکا , سوئیچ فشار WIKA
پرشر سوئیچ دلتا , رشر سوئیچ DELTA , سوئیچ فشار دلتا , سوئیچ فشار DELTA
پرشر سوئیچ هانیول , پرشر سوئیچ Honeywell , سوئیچ فشار هانیول , سوئیچ فشار Honeywell
پرشر سوئیچ ها را از لحاظ کاری می تواند در انواع مختلفی دسته بندی کرد
پرشر سوئیچ هوا
معمولا در سیستم های پنوماتیک یا کمپرسورهای هوا استفاده می شود، از انواع سادۀ پرشر سوئیچ می باشد
پرشر سوئیچ گاز
نکتۀ مهم در این نوع پرشر سوئیچ ها آن است که تا جای ممکن در قسمت الکترونیکی آنها از جرقه زدن اجتناب شود زیرا از این دسته سوئیچ ها برای گازهای مشتعل استفاده می گردد
پرشر سوئیچ آب
بیشترین زمینۀ مصرف آن پمپ های آب هستند و خطوط آبرسانی، از انواع سادۀ پرشر سوئیچ به شمار می روند
پرشر سوئیچ بخار
خصوصیت اصلی این نوع سوئیچ ها تحمل دمای زیاد می باشد، همچنین این سوئیچ ها باید توانایی تحمل رطوبت را نیز داشته باشند.