فلومتر التراسونیک

فلومترهای اولتراسونیک تجهیزات های هستند جهت اندازه گیری جریان سیالات ( گازها و مایعات ) در لوله های تحت فشار می باشند. این فلومترها در سه تیپ مختلف تولید شده اند

دپلر (Reflection Doppler Mode)

اندازه گیری شیفت داپلر درنتیجه بازتاب امواج التراسونیک از ذرات معلق در مایعات و حباب های درون مایعات یا اعوجاج در مایعات فلوی مایع را اندازه گیری میکند.در این نوع فلومتر ها به جای ارسال پالسی امواج از روش ارسال امواج پیوسته یا CW استفاده میشود

این نوع فلومتر برای فاضلاب ،مایعات حاوی حباب ،گازهای حاوی ذرات معلق و مایعات تک فاز تمیز با اعوجاج مورد استفاده قرار میگیرد

ترانزیت تایم ( Transmission transit-time )

این نوع فلومتر از اندازه گیری میزان اختلاف زمان رفت و برگشت موج التراسونیک در مسیر حرکت و در خلاف جهت حرکت سیال میزان فلوی سیال را اندازه گیری می نماید

این نوع فلومتر ها در دو نوع تقسیم میشوند IN-LINE و CLAMP-ON

در این نوع فلومترها یا سنسورها روی لوله قرار میگیرند و فاصله سنسورها-قطر لوله و جنس لوله بسیار اهمیت دارد

اپن کانال ( Open Channel)

این نوع از اندازه گیری فلوی سیال از طریق نصب یک سنسور التراسونیک بر روی کانال آب استاندارد و اندازه گیری ارتفاع مایع و همچنین با توجه به در دست بودن سایز کانال می توان میزان دبی عبوری سیال را اندازه گیری نمود

از این نوع فلومتر ها در کانالهای انتقال آب و فاضلاب و غیره مورد استفاده قرار میگیرند

امواج التراسونیک یک سیکل فشار صدا با فرکانسی بالا از بالاترین سطح شنوایی انسان می باشد.فرکانس این امواج 20 کیلوهرتز می باشد

موج التراسونیک در یک جهت منتشر میشود و اگر جسمی در مسیر آن قرار گیرد قسمتی از آن یا تمامی آن به سمت منبع انتشار برمی گردد و توسط گیرنده امواج تشخیص داده میشود

با اندازه گیری زمان رفت و برگشت امواج میتوان فاصله جسم را تشخیص و اندازه گیری کرد.