ترانسمیتر فشار چیست

شما در اینجا با مفهوم ترانسمیتر فشار ، کاربرد انواع تجهیزات و محصولات ترانسمیتر فشار آشنا میشوید

ترانسمیتر فشار یا به عبارت دیگر پرشر ترانسمیتر ( Pressure Transmitter ) تجهیزات پرکاربرد ابزار دقیق در صنعت میباشند . عمل کرد آنها جهت کنترل فرآیندهای انتقال دهنده فشار است . که اغلب برای اندازه گیری فشار سیالات ( گاز یا مایع ) به کار می رود.

این ترانسميترها روي لوله ها و مخازن در سراسر محوطه و در نقاط اندازه گيري نصب میگردند. ترانسميترها از سه بخش اصلی تقويت كننده ، مبدل یا ترانسديوسر و حسگر تشکیل شده اند.ترانسميترها در دو تیپ نيوماتيكي و الكتريكي ساخته میشوند.

ترانسميتر هاي الكتريكي دارای خروجي بين ۴ تا ۲۰ ميلي آمپر میباشند .

ترانسميتر هاي نيوماتيكي بين ۳ تا ۱۵ psi بر حسب تغييرات كميت ورودي مي تواند متغیر باشتد.

قابل ذکر است قسمت هاي مبدل و تقويت كننده براي انواع ترانسميترها یکسان است و براي كميت هاي مختلف تنها در قسمت حس كننده متفاوت میشوند. به عنوان مثال درمورد ترانسميتر هاي فشار قسمت حس كننده به درجه فشار حساس است و در مورد ترانسميتر دما ،قسمت حس كننده به ( دما ) درجه حرارت حساس است. براي كاليبره كردن یا مدرج كردن ترانسميترها براساس دستور سازنده با دادن ورودي هاي مشخص خروجي را باید تنظيم كنيم.به طور مثال در صورتی که ورودي صفر است خروجي ترانسميتر نيوماتيكي بايد ۳ psi بشود و در صورت حداکثر بودن ورودی در خروجي بايد ۱۵ مشاهده شود. ترانسدیوسر ابزاری است که کار آن تبدیل حالات انرژی به یکدیگر است ، یعنی در صورتی که همراه ترانسدیوسر یک سنسور فشار داشته باشیم ، پارامتر توسط سنسور فشار اندازه گیری می شود و مقدار مشخص شده به ترانسدیوسر تحویل داده می شود ،بعد ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی قابل درک برای کنترلر و قابل فرستادن به وسیله سیم های فلزی ، تبدیل می کند . در نتیجه همیشه خروجی یک ترانسدیوسر ، سیگنال الکتریکی می باشد که می تواند ویژگیها و پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، جریان و فرکانس را در سمت دیگر خط تغییر دهد ، البته باید در نظر داشت که سنسور انتخابی از نوع سنسورهایی باشد که مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد و بتواند به طور مثال دمای اندازه گیری شده را به یک سیگنال بسیار ضعیف تبدیل کند که در مرحله بعدی به ترانسدیوسر وارد شده و سپس به مدارهای الکترونیکی تحویل داده می شود