فلو ترانسمیتر چیست

فلو ترانسميتر به منظور اندازه گیری میزان عبور سیال و یا با نام دیگر دبی سیال در مراکز صنعتی و تولیدی از روش های مختلفی استفاده می شود

دبی سنج یا همان فلو سیال اغلب بدلیل مشخص کردن میزان مصرف و یا سرعت تولید بسیار حائز اهمیت می باشد

فلو ترانسمیتر در دو نوع پسیو و اکتیو موجود می باشند که نوع اکتیو آنها ، برای کارکرد نیاز به تغذیه جداگانه و مستقل دارد ولی در مدل پسیو ، تغذیه از طریق همان زوج سیم جریان خروجی به ترانسمیتر داده می شود و نیاز به مسیر جداگانه برای تغذیه نیست

این موضوع باعث کاهش سیم کشی در سامانه های کنترل و مانیتورینگ می گردد. این نوع ترانسمیتر را ترانسمیتر Loop-Powered یا پسیو نیز می نامند

انواع فلو ترانسميتر

فلو ترانسمیتر هوشمند

فلو ترانسمیتر مادون قرمز

فلو ترانسمیتر پنوماتیک

فلو ترانسمیتر اختلاف فشار

فلو ترانسمیتر با نمایشگر

تکنیکنهای مختلفی برای اندازه گیری فلو ترانسميتر به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد.

اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacemen

اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time , Time of Travel , Time of Flight

اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

اندازه گیری جریان به روتامتر) Variable Area (Rotameter

اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal

اندازه گیری جریان به پیتوت